چارچوب توسعه نرم افزار تیبا

/چارچوب توسعه نرم افزار تیبا
چارچوب توسعه نرم افزار تیبا2020-06-29T06:20:52+03:30
Loading...

 یکی از ارکان کلیدی صنعتی شدن تولید نرم افزار، بهره گیری از محیط ها و چارچوب توسعه نرم افزار است. چارچوب توسعه نرم افزار محیطی یکپارچه برای تولید نرم افزارهای سازمانی مختلف است. چنین چارچوب هایی، قابلیت، ابزارها و امکاناتی را در اختیار توسعه دهندگان نرم افزارهای سازمانی قرار می دهد تا بتوانند ضمن ارتقای کارایی فرآیند توسعه از الگوها و ابزارهای مبتنی بر تجربیات برتر نیز بهره مند شوند. با استفاده از چارچوب های توسعه نرم افزار، برنامه نویسان به جای تمرکز بر توسعه تمامی کارکردهای سطح پایین، بر استفاده مجدد از این کارکردها برای تولید کارکردهای پیچیده کسب و کاری تمرکز می کنند. همچنین فرآیند توسعه نیز با استفاده از ابزارهای خودکارسازی تحت کنترل بوده و تمامی مراحل توسعه، آزمون، یکپارچگی و استقرار مبتنی بر این ابزارها صورت می گیرد.

در حال حاضر چارچوب های متنوعی برای توسعه نرم افزار ارائه شده اند. این چارچوب ها اغلب قابلیت بومی­سازی را نداشته و توسعه­دهندگان همواره به ارائه دهندگان آنها وابسته هستند. علاوه بر این با ظهور فناوری های جدید در حوزه مهندسی نرم افزار، امکان بهره برداری از این قابلیت ها در صورتی میسر خواهد شد که ارائه دهندگان چارچوب، آنرا ارتقاء دهند. چارچوب توسعه نرم افزار تیبا مبتنی بر تجربه و توان تخصصی نیروهای داخلی و براساس استانداردها و اصول معتبر مهندسی نرم افزار تولید شده است. مزیت کلیدی این چارچوب تسلط و اشراف کامل تیم توسعه دهنده برای تغییر و به روزرسانی آن و همچنین پشتیبانی از روندها و فناوری های جدید در حوزه مهندسی نرم افزار است.

برخی از ویژگی های اصلی این چارچوب عبارتند از:

 • ارائه کارکردهای تکرار شونده و عمومی برای تسریع در فرآیند تولید نرم افزار
 • ایجاد زیرساخت خودکار تست، ایجاد (Build)، یکپارچگی مستمر (Continuous Integration) و تحویل مستمر (Continuous Delivery)
 • اجرای تمامی آزمون های واحد، یکپارچگی و پذیرش به صورت خودکار
 • تولید براساس روش های چابک
 • مدیریت پروژه براساس چارچوب XP و مبتنی بر ابزار Youtrack
 • پشتیبانی از معماری Micro service Architecture
 • تولید شده براساس .Net
 • پشتیبانی از تمامی DBMSهای RDBMS و NoSQL مانند Neo4J
 • پشتیبانی ازAngular Framework
 • پشتیبانی از RESTful API
 • پشتیبانی از تمامی سیستم عامل های Frontend از جمله IOS و Android
 • تبادل داده و ایجاد یکپارچگی براساس فناوری های Event sourcing و CQRS
 • Forward Chaining Rule Engine براساس الگوریتم RETE
 • امکان تعریف Pluginهای مختلف برای کارکردهای آتی (Extended)
 • سیستم احراز هویت و اعطای دسترسی براساس استاندارد OpenID Connect و مدیریت دسترسی ها به صورت نقش محور، گروه محور و کاربر محور
 • پشتیبانی از تست های کارکردی Cucumber برای Backend  و Frontend